Kłopoty z rozliczeniem urzędówek są problemem wielu prawników prowadzących własne kancelarie. Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że mogą oni wynagrodzenie zaliczać do przychodów. Ministerstwo Finansów prezentuje jednak inny pogląd zdanie, a część sądów wypłacających należności za pomoc prawną z urzędu stosuje się do jego zaleceń – pisze „Rzeczpospolita”.

W opinii doradcy prawnego Macieja Greli z kancelarii GLN, jeśli prawnik wystawia fakturę z danymi kancelarii, sąd powinien się domyślić, że działa jako przedsiębiorca i nie musi potrącać zaliczki. Jeżeli jednak to zrobi, można ją odzyskać, występując o zwrot nadpłaty. Wykazujemy więc przychód z informacji PIT-11 w zeznaniu rocznym, a potem je korygujemy wraz z wyjaśnieniem przyczyn korekty i wnioskiem o zwrot nadpłaconego podatku.

Więcej>> http://www.rp.pl/artykul/792686,865917-Opodatkowanie-zaliczek-za-prawnicze-urzedowki.html