Jak informuje Prokuratura Krajowa, chodzi o przestępstwo z art. 286 par. 1 kodeksu karnego.

Prokurator zarzucił oskarżonym, że doprowadzili pokrzywdzoną do niekorzystnego rozporządzenia nieruchomością położoną w Wieluniu o wartości nie mniejszej niż 99 tysięcy 125 złotych, poprzez przeniesienie jej własności. Doszło do tego w celu zabezpieczenia wierzytelności powstałej z tytułu udzielonej jej pożyczki. Pokrzywdzona została przy tym wprowadzona w błąd przez sprawców, co do wysokości udzielonej jej pożyczki oraz łącznej kwoty pożyczki z odsetkami do spłaty. W akcie notarialnym wpisano, że pokrzywdzonej udzielono pożyczkę w kwocie 27 tysięcy 853 złote i musi ona spłacić dług wraz z odsetkami w wysokości 29 tysięcy 500 złotych. W rzeczywistości kapitał pożyczki, jaką otrzymała pokrzywdzona, wynosił 15 tysięcy złotych.

Oszuści ukarani
Sąd w pełni podzielił argumenty przedstawione przez prokuraturę i uznał oskarżonych za winnych popełnienia zarzucanego im przestępstwa. Sąd wymierzył im kary po 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszaniem ich wykonania na okres 2 lat próby. Sąd orzekł również kary grzywny w wysokości 2 tysiące 500 złotych (250 stawek dziennych po 10 zł każda stawka). Oskarżeni solidarnie muszą również w całości naprawić wyrządzoną przez siebie szkodę, która wyniosła prawie 85 tysięcy złotych. Wyrok jest prawomocny.

Postępowanie cywilne w prokuraturze
Jak podkreśla Prokuratura Krajowa, uprawomocnienie się karnego wyroku skazującego nie oznacza zakończenia sprawy dla prokuratury. Teraz prokurator z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prowadzi postępowania cywilne w tej sprawie.
Celem tego postępowania jest doprowadzenie do unieważnienia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Została ona bowiem zawarta z pokrzywdzoną w wyniku podjętych przez skazanych działań przestępczych zmierzających do niekorzystnego rozporządzenia przez pokrzywdzoną należącą do niej nieruchomością.

LEX Navigator Postępowanie Cywilne
Artykuł pochodzi z programu LEX Navigator Postępowanie Cywilne
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami