Rzecznik pismem z 25 października 2016 r., wystąpił w kwestii możliwości składania zażalenia na postanowienie o zarządzeniu ekshumacji. RPO oświadczył, że rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej, które nie godzą się na ekshumację bliskich, mogą złożyć do sądu zażalenie na decyzję prokuratora. Podkreślił, że prawo nie może zamykać drogi sądowej w przypadku, gdy osoba bliska uważa, że zarządzenie przez prokuratora ekshumacji narusza kult osoby zmarłej.

Czytaj: RPO: rodziny niegodzące się na ekshumację bliskich mogą wystąpić do sądu>>

Zastępca prokuratora generalnego prokurator Marek Pasionek udzielił Rzecznikowi odpowiedzi, w której stwierdził, że prokuratura działa na podstawie Kodeksu postępowania karnego, a jego precyzyjne uregulowania nie dopuszczają możliwości złożenia zażalenia na postanowienie o zarządzeniu ekshumacji. Jego zdaniem rzecznik praw obywatelskich w tej materii błędnie odwołuje się do przepisów prawa cywilnego i administracyjnego.
- Stanowisko prokuratury znajduje jednoznaczne i nie budzące wątpliwości potwierdzenie w orzecznictwie i doktrynie - konkluduje zastepca prokuratora generalnego.

Dział Prasowy