Polecenie takie skierował do jednostek prokuratury 20 czerwca br. zastępca prokuratora generalnego Robert Hernand.
Jak podkreślił w piśmie, eliminacja upadłego przedsiębiorcy z obrotu gospodarczego lub uniemożliwienie mu kontynuacji działalności gospodarczej, w szczególności, gdy jest ona efektem przestępczej działalności osoby niewypłacalnej i może leżeć w interesie innych przedsiębiorców i konsumentów.
Zastrzegł jednak, że taka decyzja musi być poprzedzona ustaleniem, czy są materialnoprawne podstawy do podjęcia działań wskazanych w przepisach ustawy Prawo upadłościowe (poprzednio: Prawo upadłościowe i naprawcze) oraz zostaną spełnione przesłanki z art. 7 k.p.c.

Jak informuje Prokuratura Krajowa, stanowisko zastępcy prokuratora generalnego wiąże się z uchwałą z 14 września 2005 r., sygn. III CZP 58/05, w której Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że prokurator jest legitymowany do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie o pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej określonej w ustawie z  28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r.  poz. 233 ze zm.).

Dowiedz się więcej z książki
Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. Zagadnienia praktyczne
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 złJak podkreśla w swoim piśmie prokurator Hernand, zgodnie z treścią obecnie obowiązującego przepisu art. 373 ust. 1 ustawy - Prawo upadłościowe, pozbawienie prawa działalności gospodarczej może dotyczyć działalności gospodarczej na własny rachunek lub w ramach spółki cywilnej oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia.
- Uchwała ta, ma istotne znaczenie dla praktyki, ponieważ pomimo sporów jakie istniały w doktrynie, przesądziła nie tylko o dopuszczalności złożenia wniosku przez prokuratora w sprawach objętych regulacją przepisów art. 373-377 powołanej ustawy, ale również o dopuszczalności udziału prokuratora w postępowaniu upadłościowym – czytamy w zaleceniu skierowanym do prokuratorów.

Pismo z 20 czerwca 2016 r. Zastępcy Prokuratora Generalnego - Roberta Hernanda [61 KB ]>>