Zorganizowana już po raz 19. Konferencja odbyła się dniach 23- 27 listopada 2014 roku w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W obradach brało udział ponad 300 prokuratorów z wszystkich kontynentów. Polską prokuraturę reprezentowali prokurator generalny Andrzej Seremet (fot.) i dyrektor Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji prokuratury Generalnej Zbigniew Górszczyk.
Podczas spotkań plenarnych i w grupach roboczych omawiane były zagadnienia dotyczące:
1.    osiągnięć w dążeniu do poprawy pracy i zmian form organizacyjnych prokuratur poprzez planowanie strategiczne działań, wykorzystanie zasobów ludzkich i struktur organizacyjnych, przykładów efektywnych i nowych rozwiązań w codziennej pracy prokuratorów w oparciu o doświadczenia różnych krajów,
2.    szkoleń i rozwoju zawodowego poprzez przytoczenie modeli szkoleniowych, dobrych praktyk, roli organów kontroli zewnętrznej oraz oceny wyników przyjętych metod,
3.    użycie nowych technologii w pracy prokuratorów, w oparciu o przykłady z praktyki, korzyści i zagrożeń wynikających z ich użycia (skrócenie procesu przygotowania dowodów dla sądu, szybkość działania a z drugiej strony bezpieczeństwo przesyłania danych),
4.    problematyki dotyczącej przestępczości nieletnich.
Zasadniczym celem konferencji i spotkania była promocja dobrych relacji pomiędzy prokuratorami, organami, urzędami i agencjami prokuratury, a także wymiana doświadczeń i lepsze poznanie praktyki stosowanej w różnych krajach, a nadto zachęcanie do coraz powszechniejszego stosowania nowych technologii.
Międzynarodowe Stowarzyszenie Prokuratorów (IAP) jest pozarządową i apolityczną organizacją prokuratorów o zasięgu światowym. Jego członkami mogą zostać także podmioty instytucjonalne (urzędy, organizacje działające na rzecz zapobiegania przestępczości). Zostało powołane w 1995 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych.
Pierwsza konferencja odbyła się we wrześniu 1996 roku. Głównym impulsem jego powołania był gwałtowny wzrost poważnej międzynarodowej przestępczości, szczególnie związanej z  przemytem narkotyków, praniem pieniędzy i oszustwami. Powołanie Stowarzyszenia wynikało też z potrzeby znalezienia nowych form międzynarodowej współpracy w kierunku efektywnego i szybkiego wykonywania wniosków o pomoc prawną. IAP zrzesza ponad 300 000  prokuratorów ze 170 krajów, w tym z Polski.