Szkolenie zorganizowane zostało w ubiegłym tygodniu w Wierzbie na Mazurach. Jak podkreślają organizatorzy, to pierwsze szkolenie w nowej formule warsztatowej. A zostało zorganizowane przez Zespół ekspercki do spraw przestępczości w zakresie podatku od towarów i usług oraz akcyzy powołany na mocy zawartego 30 stycznia 2014 r. Porozumienia pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych, Ministrem Finansów i Prokuratorem Generalnym o współpracy w zakresie wypracowania systemowych rozwiązań w odniesieniu do przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej.

Czytaj: Wyłudzenia VAT w Polsce są praktycznie bezkarne>>>

W szkoleniu uczestniczyli m. in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów - Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej – Agnieszka Królikowska, zastępca dyrektora Departamentu ds Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Generalnej - Cezary Kamiński, zastępca dyrektora Departamentu Porządku Publicznego MSW - Mariusz Cichomski, zastępca komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji - Robert Sieradzki i dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy - Zbigniew Stawicki, a także prokuratorzy, urzędnicy kontroli skarbowej, funkcjonariusze policji.
W trakcie zajęć praktycznych, również w formule warsztatowej szczególny nacisk położono na współpracę organów i służb w ramach prowadzonych postępowań, których celem powinno być również zabezpieczenie w sposób maksymalny finansowych interesów Skarbu Państwa. Uczestnicy szkolenia w oparciu o swoje doświadczenia omówili skalę współczesnej przestępczości gospodarczej, a także problematykę typowania oszustw podatkowych i mechanizmy uszczupleń w podatku od towarów i usług (VAT). Rozmawiano także o najistotniejszych problemach prawnych pojawiających się w toku prowadzenia postępowań dotyczących oszustw podatkowych i praniu pieniędzy pochodzących z takiej przestępczej działalności. 
Z komunikatu opublikowanego przez Prokuraturę Generalną wynika, że uczestnicy szkolenia ocenili je jako nowatorskie i niezwykle przydatne,  wskazywali również na zasadność kontynuowania tej formy szkoleniowej.
 

Adam Bartosiewicz
VAT. Komentarz 2015>>>