W 2013 r. do Krajowej Rady Prokuratury wpłynęły cztery skargi dotyczące możliwego naruszenia niezależności prokuratorów przez ich przełożonych. Wcześniej, bo w 2011 r., pojawiła się zaledwie jedna taka skarga, a przez lata nie było żadnych.
– Prokuratorzy są coraz bardziej wyczuleni na nawet najmniejsze próby wpływania na ich decyzje – tłumaczy jeden z prokuratorów rejonowych.
Na co skarżą się śledczy? Np. w jednej z prokuratur rejonowych z kolei nieoficjalnie wydawano polecenia dotyczące treści czynności procesowych, w kolejnej zaś kilkakrotnie ukarano prokuratora za to samo przewinienie służbowe. Więcej: Rzeczpospolita>>>