Związek straszy też podjęciem zdecydowanych kroków w odpowiedzi na tę decyzję. Wszystko to jest efektem dyscyplinującej reguły wydatkowej, której elementem ma być zamrożenie funduszu wynagrodzeń we wszystkich jednostkach sfery budżetowej bez wyłączenia sądownictwa i prokuratury.

Źródło: Rzeczpospolita