Jak podała w środę Prokuratura Generalna, zamierza ona rozpisać przetarg na oprogramowanie transkrypcji mowy. Będzie ono wykorzystywane przez 731 prokuratorów w czasie prowadzonych czynności procesowych: przesłuchań podejrzanych, świadków, pokrzywdzonych i innych uczestników postępowania, np. biegłych. Ponadto oprogramowanie będzie wspierać sporządzanie protokołów z innych czynności, np. oględzin miejsca zdarzenia.

Użytkowane ma ono być przez prokuratorów z wydziałów do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji prokuratur apelacyjnych, wydziałów śledczych i wydziałów gospodarczych prokuratur okręgowych - objętych projektem wdrażanego systemu digitalizacji akt.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, system transkrypcji mowy będzie przekładał mowę osoby sporządzającej protokół na tekst wyświetlany w formularzu protokołu na ekranie monitora (w siedzibie jednostki) lub laptopa (np. na miejscu zdarzenia) w czasie rzeczywistym, bez konieczności korzystania z klawiatury komputera.

Według PG wykorzystanie oprogramowania do transkrypcji mowy przyśpieszy oraz uprości sporządzanie protokołów zarówno w siedzibach prokuratur, jak i poza nimi. "Pozwoli to na ograniczenie czasu koniecznego do dokonania określonej czynności procesowej postępowania przygotowawczego" - podkreślono. Oszczędność czasu dotyczyć będzie zarówno prokuratorów dokonujących czynności jak i uczestników tych czynności.

Ogłoszenie przetargu prokuratura postanowiła poprzedzić procedurą tzw. dialogu technicznego, zwracając się do firm i instytucji z doświadczeniem w dziedzinie wdrażania transkrypcji mowy. Przepisy o zamówieniach publicznych gwarantują, że procedura ma być prowadzona w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych podmiotów w nim uczestniczących. Dialog ma na celu pozyskanie informacji do przygotowania opisu przedmiotu przetargu.

Zapraszający do dialogu zamierza zapoznać się z oferowanym przez wykonawców oprogramowaniem transkrypcji mowy polskiej na tekst i praktyczną prezentacją oprogramowania. Będzie też badana skuteczność i dokładność transkrypcji, określonego w procentach poziomu dokładności rozpoznawania tekstu i narzędzi pozwalających na pomiar dokładności transkrypcji.

Prokuratura chce też się dowiedzieć od wykonawców, jaka jest dostępność oprogramowania instalowanego na komputerach przenośnych, dostępność wersji oprogramowania przenoszonych i uruchamianych z zewnętrznych nośników danych (np. pendrive), możliwości dostarczenia wraz z oprogramowaniem i licencjami dodatkowych niezbędnych akcesoriów (mikrofon kierunkowy, słuchawki), możliwości transkrypcji plików dźwiękowych np. z dyktafonu, edycji dyktowanego tekstu i poprawy błędów, możliwości automatycznej adaptacji głosu osoby dyktującej itp. Prokuratura chciałaby też poznać harmonogram dostaw, wdrożenia i szkoleń przyszłych użytkowników oraz oszacować wartość zamówienia. (PAP)

LEX Navigator Postępowanie Karne - Moduł do LEX i ABC

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Seria: System Informacji Prawnej LEX Stan prawny: Zawsze aktualny. Okres dostępu: 12 miesięcy.