Pozwy te obejmują żądanie zapłaty uposażenia w wysokości takiej, jak gdyby ustawa zamrażająca mechanizm waloryzacji wynagrodzeń prokuratorskich nie obowiązywała. I zazwyczaj sądy wydają nakazy zapłaty korzystne dla śledczych. Ale na tym walka się nie kończy. Jednakże Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP (ZZPiPRP), od tych nakazów zapłaty wnoszone są sprzeciwy. Na ich skutek prokuratorzy nie otrzymują przyznanych im przez sądy pieniędzy. Co istotne, sprzeciwy wnoszone są przez prokuratorów okręgowych.
Rada główna związku podjęła więc uchwałę, w której zaapelowała do prokuratorów okręgowych o niewnoszenie sprzeciwów od zapadłych nakazów zapłaty.  Prokurator generalny podkreśla w nich, że zaskarżone rozwiązania będą skutkowały pojawieniem się na nowo niebezpiecznej tendencji polegającej na relatywnym obniżaniu wynagrodzeń prokuratorów.
W ocenie rady głównej związku zawodowego działania polegające na kierowaniu sprzeciwów należy uznać za pozostające w kolizji z tym stanowiskiem.
Małgorzata Kryszkiewicz

Więcej>>