Najbardziej dotkliwym zapisem nowych zasad etyki okazał się zakaz demonstrowania przez prokuratorów poglądów politycznych, w tym promowania działalności politycznej innych osób. Równie krytycznie jest oceniane zalecenie rozważnego korzystania z wolności słowa, w tym zakaz wypowiadania się publicznie na temat prowadzonych postępowań. Nie wolno tez prokuratorowi krytykować pracy sędziów lub przedstawicieli innych organów
Zdaniem prokuratorów „Ad Vocem” niesłuszny jest zakaz prowadzenia porad prawnych nawet przez osoby pozostające w stanie spoczynku.
 

Źródło: Ad Vocem