Program ten Prokuratura Generalna będzie realizować wspólnie Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR) i Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury.
Trenerzy obu instytucji będą wspólnie realizować program szkoleniowy „Prokuratorzy a przestępstwa motywowane nienawiścią” w Polsce (zwanym w skrócie PAHCT), z wykorzystaniem programów nauczania dostosowanych do możliwości i potrzeb w Polsce. PAHCT jest najnowszym programem Biura ODIHR realizowanym w Polsce, obok programu zwalczania przestępstw na tle nienawiści dla funkcjonariuszy organów ochrony porządku publicznego (zwanym w skrócie TAHCLE). 

Czytaj: Seremet: mamy problem z wykrywalnością przestępstw rasistowskich>>

- Doświadczenia historyczne uczą, że lekceważenie takich zjawisk prowadzi do niezwykle groźnych następstw. Prokuratorzy zdecydowanie walczą z mową nienawiści i tylko w ubiegłym roku oskarżyli ponad 200 sprawców o tego rodzaju przestępstwa.  Cieszę się zatem, że prokuratura znajduje dla swych działań ważnych sojuszników. Tak odbieram bowiem podpisanie dzisiejszej umowy i wsparcie ze strony tak szacownych i cenionych instytucji jak Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE  i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Tylko wspólne działanie wszystkich, dla których wyeliminowanie nienawiści motywowanej rasowo czy etnicznie z życia społecznego jest doniosłe, może przynieść znaczącą poprawę – powiedziała Marzena Kowalska.
Wicedyrektor Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE- Beatriz Balbin stwierdziła, że przestępstwa motywowane nienawiścią wpływają nie tylko na same ofiary, niosą wiadomość o nierówności i odrzuceniu  do całej  społeczności. - Tylko zdecydowana reakcja władz może przerwać cykl przemocy, które wywołują przestępstwa na tle nienawiści. Prokuratorzy mają istotną rolę w formułowaniu tej odpowiedzi. Poprzez  właściwy proces dochodzenia i ścigania, mogą pomóc ofiarom i ich rodzinom  odnaleźć sprawiedliwość – podkreśliła.

 


Z kolei Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Leszek Pietraszko powiedział, że Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury mając świadomość dużej społecznej szkodliwości przestępstw z nienawiści, angażuje się w projekty szkoleniowe umożliwiające zapewnienie sędziom i prokuratorom najlepszej wiedzy niezbędnej w zwalczaniu tego typu przestępstw. Jak dodał:- Jest to szczególnie istotne w obecnej sytuacji, gdy w Europie obserwujemy największy od lat napływ uchodźców oraz imigrantów, który rodzi oczywiste obawy, że może nastąpić wzrost przestępczości na tle nienawiści.
Polska jest drugim krajem, który realizuje program szkoleniowy „Prokuratorzy a przestępstwa motywowane nienawiścią”, (w skrócie PAHCT). Program szkoleniowy został opracowany z myślą o jego włączeniu do istniejących już działań na rzecz szkoleń prokuratorskich i  dostosowany do możliwości na poziomie lokalnym w poszczególnych krajach członkowskich OBWE w oparciu o ustawodawstwo i procedury karne danego kraju.

Czytaj: Amnesty International: trzeba rozszerzyć katalog przestępstw z nienawiści>>>