Jak przypomina "Rzeczpospolita", te mniejsze może przekazywać za ich zgodą innym urzędom występującym w imieniu Skarbu Państwa. Zgoda jest wymagana tylko dla wartości sporu powyżej 300 tys. zł. Przekazanie sprawy prezesowi Rady Ministrów lub ministrowi Skarbu Państwa będzie mogło jednak nastąpić tylko za ich zgodą.
Nowe przepisy odnoszą się też do statusu radców Prokuratorii Generalnej. Rozpoczynający pracę mogą mieć najpierw umowę na czas określony. Mają też uzyskiwać pisemną zgodę prezesa PG na podjęcie dodatkowego zatrudnienia. Więcej>>> 

Czytaj: Prokuratoria Generalna zajmie się tylko największymi sprawami Skarbu Państwa>>>