Taką zasadę wprowadza uchwalona 5 sierpnia br. przez Sejm nowelizacja ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.
Więcej: Prokuratoria Generalna zajmie się tylko największymi sprawami Skarbu Państwa>>>

Zgodnie z intencją autorów projektu, czyli Ministerstwa Skarbu Państwa, takie rozwiązanie ma pozwolić na ocenę kompetencji osób, które zostaną zatrudnione w Prokuratorii.
Nowela zobowiązuje też radców do uzyskania pisemnej zgody prezesa Prokuratorii Generalnej na podjęcie dodatkowego zatrudnienia. Z kolei prezes i wiceprezesi Prokuratorii mają podlegać wszystkim rygorom wynikającym z ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne i składać oświadczenia o stanie majątkowym.

Czytaj także: MSP: nie tylko Prokuratoria będzie bronić interesów Skarbu Państwa>>>

Andrzej Kidyba
Skarb państwa a działalność gospodarcza>>>