– Orzeczenie to daje nadzieję, że uda się doprowadzić prokuratora Dariusza P. na ławę oskarżonych – mówi "Rzeczpospolitej" Lech Obara, radca prawny reprezentujący Wiktora Ch., przedsiębiorcę poszkodowanego działaniami prokuratora.

Prokurator Dariusz P. prowadził śledztwo w głośnej sprawie przekroczenia uprawnień przez komornika z Działdowa Sebastiana S. w trakcie egzekucji z majątku Wiktora Ch. Pomimo ewidentnych zaniedbań komorniczych nie dopatrzył się w działaniach Sebastiana S. naruszeń prawa i w konsekwencji w 2013 r. umorzył śledztwo w tej sprawie. Więcej>>