Przy okazji uchwalania ustawy o obowiązku ujawniania przez sędziów oświadczeń majątkowych wprowadzono też zmiany do kodeksu postępowania karnego. Jego nowy art. 344a stanowi, że prokurator będzie mógł teraz wstrzymać proces karny, wycofując akta „do uzupełnienia”. Dotychczas tylko mógł o to prosić sąd. Po zmianie prawa zdecyduje o tym sam, a sąd nie będzie mógł nic zrobić. Także obrona nie będzie się mogła temu sprzeciwić.

Czytaj: Sejm uchwalił przepisy o jawności oświadczeń majątkowych sędziów>>

Na wniosek prokuratora o zwrot danej sprawy do śledztwa sąd będzie ją zwracać bez możliwości zaskarżenia tego przez strony postępowania. Zwracając sprawę w postępowaniu odwoławczym, sąd drugiej instancji uchylałby zarazem zaskarżony wyrok pierwszej instancji.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Navigator Postępowanie Karne
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów

Według Ministerstwa Sprawiedliwości, które przygotowało ten projekt, ta możliwość dotyczy tylko spraw wniesionych do sądów od 1 lipca 2015 r. do 5 sierpnia br. Skala zastosowania tego przepisu może więc być niewielka, ale może też dotyczyć pewnych znaczących procesów. Jak pisze w „Gazecie Wyborczej” Ewa Siedlecka, ta możliwość może być wykorzystana przez prokuraturę w sprawie ministra ds. służb specjalnych Mariusza Kamińskiego.
Sprawa jego uniewinnienia czeka obecnie na rozpatrzenie przez Sąd Najwyższy. Jeśli SN stwierdzi, że prezydent nie miał prawa uniewinnić skazanego przed uprawomocnieniem się wyroku, to sprawa wróci do sądu. A wtedy prokurator może zażądać akt „do uzupełnienia”, co automatycznie uchyli wyrok sądu pierwszej instancji.