"Naruszony został ustawowy obowiązek strzeżenia przez prokuratora powagi sprawowanego urzędu i unikania wszystkiego, co mogłoby przynieść ujmę godności prokuratora oraz osłabiać zaufanie do jego bezstronności”, napisał Andrzej Seremet do Dariusza Korneluka, prokuratora apelacyjnego w Warszawie.

Prok. Izabela Szumowska z warszawskiej prokuratury okręgowej zdecydowała o umorzeniu śledztwa w sprawie 2,5 tys. antysemickich komentarzy pod adresem szefa MSZ Radosława Sikorskiego i jego rodziny. Powołała się na „brak interesu społecznego” w ściganiu sprawców. Uzasadniając swoją decyzję, pouczyła też pokrzywdzonego ministra, że skoro sam w prywatnych rozmowach używa wulgaryzmów i opowiada świńskie dowcipy, to musi się liczyć z „eskalacjami emocjonalnymi wyrażanymi w komentarzach”.