Według projektu nowelizacji rada gminy ustali, w drodze uchwały, dla terenu gminy (miasta) liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. A zwłaszcza - liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu, gdzie sprzedaż odbywa się w godzinach od 22.00 do 6.00, Co więcej godziny, w których obowiązuje zakaz sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, a takze określone miejsca na terenie gminy, w których obowiązuje zakaz sprzedaży napojów alkoholowych.

Autorzy projektu, w tym poseł Rafał Grupiński chcą zaostrzenia przepisów dla przedsiębiorców uchylajacych się od obowiązków ustawy. I tak przedsiębiorca, który prowadził sprzedaż napojów alkoholowych bez wymaganego zezwolenia, może wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia ujawnienia sprzedaży bez wymaganego zezwolenia.
- Pragniemy zmienić przepisy dotyczące cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w taki sposób, aby przedsiębiorca bardziej respektował przepisy ustawy i dbał o ich należyte przestrzeganie w punkcie sprzedaży. Każdy właściciel musi być również częścią Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i mieć świadomość, jaka ciąży na nim odpowiedzialność - uzasadniają posłowie Platformy Obywatelskiej.

 

Dowiedz się więcej z książki
Poszukiwanie dowodów przestępstw gospodarczych
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł