Celem konferencji była ocena współczesnych i przyszłych uwarunkowań użycia Sił Zbrojnych RP w operacjach wojskowych, a także  określenie ich wpływu na założenia i uwarunkowania prawne profesjonalizacji, sposób jej finansowania oraz koncepcję kształcenia i szkolenia żołnierzy zawodowych.

Profesjonalizacja Sił Zbrojnych

Otwarcia konferencji dokonał rektor-komendant, gen. bryg. dr hab. inż. Janusz Kręcikij, po którym głos zabrał  minister obrony narodowej Bogdan Klich. W konferencji udział wzięli również: sekretarz stanu ds. społecznych i profesjonalizacji MON Czesław Piątas oraz szef Sztabu Generalnego WP generał Franciszek Gągor. Konferencja została podzielona  na dwie części.  W pierwszej z nich poruszane były kwestie związane z udziałem Sił Zbrojnych RP w przyszłych operacjach, organizowanych w ramach międzynarodowego środowiska bezpieczeństwa,  oraz problemy związane z przygotowaniem  misji i realizacją zadań przez jednostki uczestniczące w tych operacjach. Omówiono także założenia transformacji Sił Zbrojnych RP w aspekcie ich udziału w przyszłych operacjach oraz doświadczenia związane z profesjonalizacją sił zbrojnych wybranych państw. Druga część konferencji poświęcona była analizie założeń i uwarunkowań prawnych oraz finansowych profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP, a także koncepcji kształcenia i doskonalenia zawodowego żołnierzy  - oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych - w aspekcie profesjonalizacji.

Profesjonalizacja Sił Zbrojnych

W konferencji udział wzięło kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, przedstawiciele sejmowej i senackiej komisji obrony narodowej, kierownictwo Sztabu Generalnego i dowództw rodzajów sił zbrojnych, rektorzy wyższych uczelni wojskowych, kadra dydaktyczno-naukowa i studenci Akademii Obrony Narodowej, a także inni zaproszeni goście.

Oficjalne źródło: Ministerstwo Obrony Narodowej