Izba wielkopolska podczas Zgromadzenia 4 czerwca 2016 roku dokonała wyboru nowych władz. Dziekanem został ponownie adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski, uzyskując 568 głosów przy 653 głosujących. Adw. prof. Maciej Gutowski był jedynym kandydatem na stanowisko dziekana ORA.

Rzecznikiem Dyscyplinarnym Izby został  adw. Cezary Nowakowski, a prezesem Sądu Dyscyplinarnego: adw. Krzysztof Degórski.
Natomiast przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została adw. Renata Nowakowska.