Prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdziła,  że źle są przeprowadzane oceny sędziów. Trzeba zmienić kryteria tej oceny.

Pogląd ten wyraziła publicznie w czasie konferencji p.t "Ochrona danych osobowych i wizerunku ofiary przestępstwa" zorganizowanej przez Wolters Kluwer, Prokuratora Genarelanego i KSSiP, 22 lutego w Trybunale Konstytucyjnym. Konferencja wpisywała się w obchody Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw.
Rzeczniczka Praw Obywatelskich pytała retorycznie: jak długo sędzia będzie oceniany  w zasadzie głównie pod względem długości prowadzenia postępowania?.

Więcej>>