To jemu prezydent Andrzej Duda powierzył przygotowanie projektów zawetowanych ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa - informuje Tygodnik Powszechny.

Czytaj: Doradca prezydenta: projekty ustaw dot. sądownictwa będą we wrześniu>>

Prof. dr hab. Michał Królikowski współtworzył reformę postępowania karnego, błyskawicznie odwróconą przez rząd PiS. Królikowski protestował też przeciwko zmianom w Biurze Analiz Sejmowych, którego był szefem w latach 2006-2011.
W maju 2014 r. mówił w TP, że "na zapleczu tworzenia aktów prawnych odbywa się przeciąganie liny. Słowa, które mają pozytywną treść, są wykorzystywane do osiągnięcia celu szerszego, niż wcześniej planowano".
O części przepisów w ustawach sądowych sądził, że nie dadzą się pogodzić z zasadami demokratycznego państwa prawa.

Prof. Królikowski prowadzi swoją kancelarię adwokacką w Warszawie. Jest też arbitrem Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP.

 

Czytaj: Helsińska Fundacja przesłała prezydentowi swoje postulaty ws. reformy sądownictwa>>