Prokurator Generalny Andrzej Seremet, w piśmie z dnia 21 grudnia 2012 r. skierowanym do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Stanisława Dąbrowskiego, odniósł się merytorycznie do treści informacji medialnych związanych z tą sprawą, po dokonanej w Prokuraturze Generalnej analizie sprawy, w szczególności pod kątem trafności podjętych decyzji merytorycznych
Prokurator Generalny poinformował, że „powoływana w mediach sprawa nie dotyczy korupcji w Sądzie Najwyższym, lecz powoływania się w okresie od 22 grudnia 2008 r. do 14 października 2009 r. we Wrocławiu, Warszawie i innych miejscowościach na terenie Polski oraz poza jej granicami na wpływy (między innymi – przyp. P.H.) w Sądzie Najwyższym i podjęcia się pośrednictwa w załatwieniu korzystnych dla ustalonej osoby orzeczeń sądowych w sprawie cywilnej o zapłatę  w zamian za korzyści majątkowe i obietnice ich udzielenia, tj. przestępstwa z art. 230 § 1 k.k.” - wyjaśnia prof. Piotr Hofmański, rzecznik prasowy SN.