Poinformowało o tym w poniedziałek biuro prasowe Sądu Okręgowego w Krakowie.

To już druga decyzja odmawiająca przeniesienia sprawy do sądu w Warszawie. W marcu na przeniesienie procesu do Warszawy nie zgodził się krakowski Sąd Apelacyjny. W maju krakowski SO z urzędu przekazał do SN wniosek dwojga niepełnosprawnych współoskarżonych o przeniesienie procesu do Warszawy.

- Sąd Najwyższy 6 czerwca postanowił wniosku nie uwzględniać" - powiedział w  Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN. Jak poinformował, w argumentacji wniosku - jako przesłanki, które "ze względu na dobro wymiaru sprawiedliwości" miałyby przemawiać za przekazaniem sprawy innemu sądowi równorzędnemu - krakowski sąd wskazał, że spośród dziewięciorga oskarżonych, dwoje jest osobami całkowicie niewidomymi. Niewidomi oskarżeni opowiadali się za przekazaniem sprawy do Warszawy argumentując, że znają topografię stolicy, natomiast Krakowa nie znają wcale.

SN uznał jednak, iż stan zdrowia obojga oskarżonych nie uniemożliwia im udziału w rozprawie, a Kodeks postępowania karnego, z wyjątkiem obligatoryjnej obrony, nie przewiduje innych specjalnych uprawnień dla niewidomych oskarżonych. Jak wskazał SN, jeżeli rzeczywiście ci oskarżeni chcą brać udział w rozprawach, a oczywiście leży to w ich interesie, winni zapewnić sobie pomoc w przybyciu do sądu ze strony innych osób, chociażby innej współoskarżonej - odpowiednio ich córki i siostry.

W ocenie SN uwzględnienie wniosku SO w Krakowie "naruszyłoby interes wymiaru sprawiedliwości". (ks/pap)


Etyka zawodu radcy prawnego i adwokata. Kazusy. Objaśnienia. Orzecznictwo>>

 

 
X

Sąd Najwyższy


Potrzebujesz WIĘCEJ wiarygodnych informacji o zagadnieniu Sąd Najwyższy? Sprawdź, co jeszcze na ten temat znajdziesz w LEX.
LEX Search – nowa wersja wyszukiwarki LEX z elementami sztucznej inteligencji. Chcesz łatwiej i szybciej znaleźć właściwe dokumenty?

Sprawdź, co zyskasz dzięki LEX Search >>