Pomysł to jeden z efektów dyskusji prawników, która odbyła w ubiegłym tygodniu w Pałacu Prezydenckim w ramach Forum Debaty Publicznej. Zastanawiano się podczas niej, jak poprawić jakość przepisów wychodzących z Sejmu. Efektem spotkania ma być prezydencki projekt ustawy, regulujący zasady uchwalania ustaw.
W pałacu ma powstać specjalny zespół, który go opracuje. - Istnieje konieczność rozważenia zmian. Obecny system podlega powszechnej krytyce - mówi Olgierd Dziekoński, szef doradców Komorowskiego. Sam prezydent uważa, jednym z największych problemów jest nadmierna liczba uchwalanych ustaw.
Z nieoficjalnych informacji wynika, że rozważany jest zapis, by do złożenia projektu ustawy potrzebna była nie - jak dotąd - liczba 15 posłów, lecz 46 posłów, a więc co najmniej 10 proc. ogólnej liczby posłów.

Źródło: Rzeczpospolita