Prezydencka kancelaria poinformowała również, że Bronisław Komorowski w 2013 r. ratyfikował 26 umów międzynarodowych.
W czerwcu br. prezydent zawetował obywatelską ustawę likwidującą reformę sądów autorstwa Jarosława Gowina.
Skierował do Trybunału Konstytucyjnego w ramach tzw. kontroli prewencyjnej (czyli przed podpisaniem) nowelizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz nowelę ustawy o drogach publicznych.
Z kolei w ramach tzw. kontroli następczej, czyli po podpisaniu, prezydent skierował do TK nowelizację ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, a w tym samym trybie do Trybunału zamierza skierować ustawę wprowadzającą zmiany w Otwartych Funduszach Emerytalnych oraz ustawę o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.
- Dialog i otwartość służą realizacji działań w ramach pięciu strategicznych obszarów prezydentury Bronisława Komorowskiego, którymi są: rodzina, nowoczesny system bezpieczeństwa, konkurencyjność polskiej gospodarki, dobre prawo oraz nowoczesny patriotyzm - napisano w podsumowaniu.
Kancelaria przypomniała też, że prezydent zaprezentował w maju 2013 r. program polityki rodzinnej "Dobry Klimat dla Rodziny", który zawiera rekomendacje dotyczące m.in. ustanowienia kwoty wolnej od podatku uzależnionej od liczby dzieci w rodzinie (i zastąpienie nią obecnych ulg prorodzinnych), wzmocnienie samodzielności mieszkaniowej młodych rodzin oraz zwiększenie dostępności do przyjaznych miejsc edukacji i opieki dla dzieci do 12. roku życia. - Kancelaria Prezydenta wsparła również starania tzw. +Matek I kwartału+ dotyczące objęcia dłuższymi urlopami rodzicielskimi wszystkich matek dzieci urodzonych w 2013 r. Ostatecznie rząd spełnił ich postulaty, dzięki czemu zarówno matki, jak i ojcowie wszystkich dzieci urodzonych w 2013 r., mogą korzystać z bardziej korzystnych urlopów rodzicielskich - czytamy w podsumowaniu.
Jak podkreśla prezydencka kancelaria, w 2013 r. Bronisław Komorowski podpisał dwie ustawy kluczowe dla obszaru bezpieczeństwa. "Pierwsza, będąca własną inicjatywą legislacyjną prezydenta, gwarantuje stabilne finansowanie budowy tarczy antyrakietowej. W ciągu najbliższej dekady co roku na ten cel będzie przeznaczane ok. 20 proc. nakładów skierowanych na modernizację armii. Należy podkreślić, że prezydencka ustawa została przyjęta głosami 410 posłów, wśród których znaleźli się przedstawiciele wszystkich ugrupowań parlamentarnych. Druga z podpisanych ustaw wprowadza reformę systemu dowodzenia. Zakłada ona konsolidację systemu dowodzenia wokół trzech podstawowych funkcji: planowania strategicznego, bieżącego dowodzenia ogólnego i dowodzenia operacyjnego" - czytamy.
W podsumowaniu prezydenckiej działalności przypomniano też, że Bronisław Komorowski, wetując ustawę znoszącą reorganizację sądów dokonaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości, zdecydował się na zgłoszenie własnej propozycji zmian ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Od początku tego roku w wyniku rozporządzenia ówczesnego ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina, 79 najmniejszych sądów rejonowych - o limicie etatów do dziewięciu sędziów - stało się wydziałami zamiejscowymi większych jednostek. Obywatelska ustawa o sądach, przywracająca stan sprzed reformy Gowina została przyjęta przez Sejm, jednak zawetował ją prezydent. Sejm nie zdołał odrzucić jego weta. Prezydencki projekt, nad którym pracuje Sejm ma wprowadzić skonkretyzowane kryteria do ewentualnych przyszłych postanowień ministra o tworzeniu lub znoszeniu sądów. (ks/pap)