- Prezydent podpisując ustawę, ważył różne racje konstytucyjne; z jednej strony kwestie zrównoważonego budżetu, który jest konstytucyjną wartością, z drugiej strony te wszystkie zasady konstytucyjne, które ostatnio były bardzo szeroko omawiane przez prawników - mówił.
Jak mówił przydencki minister podczas piatkowej konferencji prasowej, prezydent zamierza podnieść we wniosku do TK "kwestie zakazu inwestowania w obligacje przez OFE, nakaz inwestowania większej części aktywów w akcje, jak również - jak niektórzy prawnicy twierdzą - zbyt daleko idącej ingerencji państwa w swobodę działalności gospodarczej". "Te kwestie mogą naruszać konstytucyjne wartości, takie jak: zaufanie państwa i stanowionego przez nie prawa, do ochrony interesów w toku, do nieingerowania w sposób nadmierny w działalność gospodarczą, jak również do przedstawiania i pozyskiwania informacji" - dodał. Więcej>>>