Oznacza to, że ustawa nie została podpisana, a więc nie może ona na razie wejść w życie.

Czytaj: Ustawa znowelizowana - będą zgromadzania cykliczne>>

Jak mówił Magierowski, prezydent ma trzy wątpliwości wobec tej usatwy. Pierwsza z nich to tzw. zgromadzenia cykliczne, które zdaniem przezydenta są konstrukcją nie przewidzianą w konstytucji. Drugie zastrzeżenie dotyczy wyłączenia możliwości zaskarżania przez organizatora zgromadzenia zarządzenia zastępczego wojewody o zakazie zgromadzenia. Natomiast trzecia wątpliwość odnosi się do obowiązku stosowania nowych przepisów do zdarzeń, które miały miejsce przed ich wejściem w życie. - Chodzi o to, że prawo nie powinno działać wstecz - powiedział Marek Magierowski. I przypomniał, że prezydent w ostatnim czasie wielokrotnie wyrażał swoje wątpliwości co do zapisów tej ustawy.