Taki wywód prezydent przeprowadził w czwartek w podczas uroczystości przyjęcia ślubowania od nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego prof. Zbigniewa Jędrzejewskiego.

Czytaj: Nowy sędzia TK złożył ślubowanie>>

- Urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego ma charakter szczególny - powiedział Andrzej Duda, gratulując Jędrzejewskiemu wyboru. I stwierdził, że zgodnie z konstytucją władzę zwierzchnią w RP sprawuje naród - bezpośrednio poprzez referenda i wybory albo pośrednio poprzez swoich przedstawicieli.
- Urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego w Rzeczypospolitej ma charakter szczególny. Na urząd sędziego wybierają właśnie przedstawiciele narodu - wybiera Sejm z tych przedstawicieli złożony - powiedział Duda.
Jak podkreślił, uzupełnieniem wyboru na sędziego TK jest złożenie ślubowania przed prezydentem. - Akt ten ma charakter nie tylko ustawowy, ale ma charakter istotnie symboliczny, albowiem to prezydent RP jest najwyższym przedstawicielem polskiego państwa, a zarazem jest gwarantem ciągłości władzy państwowej - powiedział Duda.

Czytaj: Prezydent: TK nie może wybierać przepisów, które będzie stosował>>

Prezydent podkreślił, że wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego odbywa się także w ramach konstytucji, w ramach norm, które regulują w związku z tym ustrój naszego państwa i (dlatego wybór) jest zgodny z wolą ustrojodawcy. Jak zauważył, "ustrojodawca sformułował wybieranie sędziów TK, dając tę wielką kompetencję Sejmowi, z nadzieją, że zapewni to pluralizm niezwykle ważnego organu władzy państwowej, publicznej, jakim jest Trybunał". - Jakiekolwiek próby naruszania tego pluralizmu, muszą zostać - z punktu widzenia ustrojowego i z punktu widzenia sprawności funkcjonowania państwa - ocenione absolutnie negatywnie - oświadczył prezydent. (ks/pap)
 

Dowiedz się więcej z książki
Polskie prawo konstytucyjne
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł