Jego autorem jest prezydent RP. Ma ono usunąć bariery w zakładaniu i prowadzeniu stowarzyszeń.
Projekt zmniejsza z 15 do siedmiu liczbę osób niezbędnych do założenia stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną, czyli tzw. rejestrowego. Propozycja ta to ukłon prezydenta w stronę organizacji pozarządowych. Ich zdaniem bowiem w praktyce trudno zebrać, a następnie utrzymać tak dużą liczbę członków. Z tego powodu większą popularnością cieszą się fundacje. Dla nich bowiem takich rygorów nie ma.
Sąd rejestrowy ma mieć też  najwyżej siedem dni na podjęcie decyzji w sprawie rejestracji stowarzyszenia, a dopiero później poinformuje o tym starostę.

Źródło: Rzeczpospolita

Więcej: Prezydent proponuje uproszczenie przepisów o stowarzyszeniach>>>