- Zaproponowałem politykom z PO i z PSL zapis w ustawie o sądach, który wprowadzi obiektywne kryteria dotyczące tworzenia lub likwidowania sądów rejonowych bez ograniczania uprawnień ministra. Na przykład ustalanie odrębności sądu w zależności od liczby mieszkańców i ilości rozpatrywanych spraw. To rozwiązanie, które nie naraża na szwank systemu sądowniczego, a równocześnie nie ubezwłasnowolnia ministra. Uważam, że zapisanie w ustawie obiektywnych kryteriów tworzenia i znoszenia sądów rejonowych może załagodzić konflikt w koalicji - mówi Prezydent w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej">>>