Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego powołani zostali:

Sędziowie Sądów Apelacyjnych
1. Jolanta CIERPIAŁ, Sąd Apelacyjny w Poznaniu
2. Lidia MAZURKIEWICZ-MORGUT, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
3. Wiesława STACHOWIAK, Sąd Apelacyjny w Poznaniu
4. Beata WAŚ, Sąd Apelacyjny w Warszawie

Sędziowie Sądów Okręgowych
5. Artur BOBIŃSKI, Sąd Okręgowy w Ostrołęce
6. Maciej GŁOS, Sąd Okręgowy w Białymstoku
7. Ewa SOLECKA, Sąd Okręgowy w Płocku
8. Bożena SZTOMBER, Sąd Okręgowy w Białymstoku

Sędziowie Sądów Rejonowych

9. Karolina ILKOWSKA - URBAŃSKA, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie
10. Sylwia MĄSIOR, Sąd Rejonowy w Myślenicach
11. Ewelina OBARA, Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim
12. Monika SMUSZ - KULESZA, Sąd Rejonowy w Sieradzu

W uroczystości udział wziął podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Wojciech Hajduk.