Prezes TK stwierdza też w swoim wystąpieniu do szefowej rządu, że ponawia zarządzenie o niezwłocznym ogłoszeniu wyroku TK z 3 grudnia.

Czytaj: Rząd: nie opublikujemy wyroku Trybunału Konstytucyjnego>>

List prezesa TK do premier Beaty Szydło to skutek informacji przekazanej dzień wcześniej przez szefową Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beatę Szydło, że wstrzymuje ona publikację wyroku. 
Kempa uzasadnia wstrzymanie publikacji tym, że wyrok został wydany przez niewłaściwie obsadzony sąd, a zatem jest nieważny. Jej zdaniem wyrok powinien być wydany w pełnym składzie Trybunału, a więc minimum 9 sędziów. Tymczasem sądził go skład pięcioosobowy.

W piątkowym liście - adresowanym do premier Beaty Szydło - Rzepliński nie odniósł się do argumentacji zaprezentowanej w piśmie minister Kempy. Oświadczył, że zgodnie z konstytucją orzeczenia TK mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. Dodał, że ogłaszanie orzeczeń Trybunału jest "obowiązkiem konstytucyjnym i podlega wykonaniu niezwłocznie przez organ do tego zobowiązany, którym jest Prezes Rady Ministrów. Konstytucja nie przewiduje w tym zakresie żadnych wyjątków". Pismo zakończył ponowieniem zarządzenia o niezwłocznym ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw wyroku TK z 3 grudnia. (ks/pap)

Czytaj: Rząd: wyrok TK opublikujemy gdy będziemy pewni, że jest zgodny z prawem>>

Zobacz:
Pismo KPRM z 10 grudnia 2015 r.>>
Odpowiedź Prezesa TK na pismo o ogłoszeniu wyroku K 34/15>>