"Rok temu, na miesiąc przed zakończeniem kadencji pana prezesa Rzeplińskiego, nastąpiło niszczenie akt zgodnie z przepisami, (na co była - PAP) zgoda z Archiwum Akt Nowych" - poinformowała prezes TK Julia Przyłębska w wywiadzie dla telewizji wPolsce.pl. Dodał, że Trybunał wystąpił o zgodę na "brakowanie akt różnych dokumentów, które są wytwarzane przez TK".

"To jest około 15 metrów bieżących dokumentów (...) różnych dokumentów: finansowych, kadrowych (...) również postępowań z zakresu zamówień publicznych" - powiedziała prezes TK.

Jak dodała, niewykluczone że do odtworzenia niektórych dokumentów nie dojdzie. "Będziemy próbowali pośrednio dotrzeć, jakie były powody niszczenia tych dokumentów" - powiedziała Przyłębska.

"Zaczęłam dociekać, dlaczego brakuje dokumentacji. Okazało się, że w dużej części ta dokumentacja została zbrakowana. To dotyczy dokumentacji od około 2004/2005 roku do 2013 (...)Po zakończeniu audytu będziemy wyciągali wnioski i będziemy podsumowywali. Będę informowała na bieżąco jak wygląda sytuacja, bo widzę duże zainteresowanie" - podkreśliła prezes TK.

26 października w wywiadzie dla PAP prezes TK powiedziała, że zapewne z końcem tego roku lub z początkiem przyszłego opinia publiczna pozna wyniki audytu zarządzonego przez nią w Trybunale po objęciu funkcji prezesa pod koniec 2016 r. "Nie spodziewałam się, że będzie przy tym tyle pracy; staram się robić audyt bardzo dokładnie" - mówiła wówczas.

Poinformowała także, że stwierdzono m.in., iż "w Trybunale są sędziowie będący w stanie spoczynku, którzy ten stan zawiesili, wykonywali inny zawód, którego nie można łączyć ze stanem spoczynku, po czym powracali w stan spoczynku. Jednak polskiemu prawu nie jest znana instytucja zawieszenia stanu spoczynku".

Stan spoczynku to swego rodzaju "emerytura" sędziego po zakończeniu kadencji. Sędzia TK w stanie spoczynku nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów; zachowuje jednak prawo wypowiadania się w sprawach publicznych. Sędzia w stanie spoczynku nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia, z wyjątkiem zatrudnienia w charakterze pracownika dydaktycznego lub naukowego. Sędzia w stanie spoczynku odpowiada dyscyplinarnie przed Trybunałem za naruszenie przepisów prawa, uchybienie godności sędziego, naruszenie Kodeksu Etycznego Sędziego TK lub inne nieetyczne zachowanie. (PAP)

autor: Marek Bielecki