Zdaniem prezesa NRA, obowiązek dochowania tajemnicy polega na tym, że każdy klient ma prawo do dyskrecji. Osoba, która przyjdzie do adwokata, jest zatem prawnie chroniona i bez obawy może opowiedzieć o najbardziej intymnych sprawach.
Komisja Etyki Naczelnej Rady Adwokackiej chce dostosować zasady zachowania tajemnicy adwokackiej do obowiązujących dziś przepisów. Ich celem jest doprecyzowanie granic tajemnicy adwokackiej. - Jesteśmy dziś w Unii Europejskiej, na terenie której funkcjonuje kilkadziesiąt systemów prawnych. Mimo że są one ujednolicone, wciąż występuje jednak problem obrotu transgranicznego. Chodzi między innymi o sytuację, gdy polski adwokat świadczy usługi dla zagranicznego przedsiębiorstwa bądź obywatela innego państwa. W takim przypadku na polskim adwokacie zawsze będzie ciążyć brzemię tajemnicy adwokackiej. Nie jest to żadna rewolucyjna zmiana, lecz doprecyzowanie zapisów, których interpretacja może dziś jednak nastręczać problemów - mówi Andrzej Zwara.
I dodaje, że zasady dochowania przez adwokatów tajemnicy nie zostaną zliberalizowane, ponieważ tajemnica adwokacka nie jest przywilejem prawnika, ale jego klienta.

Źródło: wywiad w Dzienniku Gazeta Prawna