21 czerwca prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Maciej Bobrowicz złożył wizytę nowemu Ministrowi Sprawiedliwości Markowi Biernackiemu. Jak poinformowano po spotkaniu, była to dobra okazja do wymiany poglądów na temat przyszłości wymiaru sprawiedliwości oraz rynku usług prawnych w kontekście dynamicznych zmian, które w tych obszarach zachodzą. 
Prezes KRRP przekazał Ministrowi projekt nowego rozporządzenia w sprawie opłat za czynności radców prawnych przygotowany przez Krajową Radę Radców Prawnych. Szef samorządu poinformował, że dokument ten był przedmiotem dyskusji w trakcie ostatniego posiedzenia Krajowej Rady Radców Prawnych w dniach 24- 26 maja br. Wprowadzono w nim urealnienie wysokości stawek z te czynności. - Stawek, których wysokość nie była rewaloryzowana już od 10 lat - podkreślał prezes KRRP.
Jego zdaniem nie mniej istotną zmianą jest określenie warunków, w których sąd może zdecydować o zastosowaniu stawki minimalnej. Sprowadza się ona do doprecyzowania warunków podwyższenia minimalnej składki wynagrodzenia, poprzez m.in.: uwzględnienie objętości akt sądowych, czasu na przygotowanie się do prowadzenia sprawy, liczbę stawiennictw w sądzie. Projekt zakłada też ,,uwolnienie" stawek pełnomocnika z wyboru poprzez rewaloryzowanie ich wysokości oraz ,,czasowe zamrożenie" wynagrodzeń pełnomocników z urzędu.
- Jest to pierwszy projekt przygotowany przez samorząd zawodów prawniczych, który ma na celu nowe, zgodne z rzeczywistością i rynkowymi realiami uregulowanie tej palącej już kwestii – powiedział Maciej Bobrowicz prezes KRRP.

Czytaj także: Radcowie chcą wspólnie z adwokatami walczyć o realne stawki