Zmiany w opodatkowaniu przekazań na rzecz pracowników to skutek nowelizacji ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), która obowiązuje od 1 kwietnia 2011 r.
Tomasz Wagner, ekspert podatkowy w Ernst & Young, zwraca uwagę, że w przypadku nieodpłatnego przekazania towarów opodatkowanie takiego przekazania uzależnione jest od tego, czy podatnikowi przysługiwało w całości lub w części prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu przekazywanych towarów. W tym zakresie opodatkowaniu zapobiec można, limitując przekazania wyłącznie do prezentów o małej wartości (10 zł), prowadząc ewidencję osób takie prezenty otrzymujących (maksymalnie do 100 zł w roku) lub wprowadzając częściową odpłatność za przekazane towary (która w praktyce nie musi być ekwiwalentna).
Ekspert dodaje, że z uwagi na zmienioną definicję odpłatnego świadczenia usług, opodatkowanie obejmie m.in. używanie przez pracowników dla celów prywatnych samochodów służbowych (choć takie przekazanie do końca 2012 roku na mocy przepisów przejściowych nie powinno być uznawane za nieodpłatne świadczenie), komputerów przenośnych, narzędzi czy sprzętu.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna