Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 96, poz. 603 ze zm.) Prezes Rady Ministrów ogłosił nowy wykaz gmin i powiatów wchodzących w skład województw. Wykaz powinien być aktualizowany jeżeli miały miejsce zmiany granic, nazw i siedzib władz lub zostały utworzone nowe lub zniesione istniejące jednostki. Co ciekawe, poprzednie obwieszczenie zostało wydane aż dziewięć lat temu, w 2001 r.