Minister Michał Boni zaznaczył, że zmiany dotyczyłyby kwestii uregulowania relacji pomiędzy premierem i prezydentem, ze szczególnym uwzględnieniem sprawności tej relacji. - Dotyczy to tzw. weta refleksyjnego, a na pewno weta, które mogłoby być odrzucane bezwzględną większością głosów, także chodzi tu o relacje dotyczące spraw zagranicznych - dodał Michał Boni. Zdaniem ministra pojawią się także propozycje dotyczące innych kwestii, związane z immunitetem, wielkością Sejmu i Senatu, a także z powoływaniem sędziów Trybunału Konstytucyjnego