- Na drogach nie może być równych i równiejszych – powiedziała premier Ewa Kopacz. I zapowiedział, ze jeszcze w tej kadencji opracowane zostaną regulacje umożliwiające przyjęcie mandatu karnego w przypadku popełnienia wykroczenia drogowego przez posłów i senatorów.

Szefowa rządu zapowiedziała intensywne prace nad ustawami zawartymi w tzw. trójpaku drogowym. Będzie to:
- Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 -2023, czyli 92,8 mld zł na 2 228 km dróg krajowych,
- Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020, czyli 5,5 mld zł dotacji na 11 000 km dróg lokalnych,
- Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na drogach samorządowych na lata 2016-2020, czyli 200 mln zł dotacji na min. 400 zadań.

- Chodzi o to, by przyjąć zintegrowane podejście do bezpieczeństwa ruchu drogowego i inwestować w polską infrastrukturę – podsumowała premier Ewa Kopacz.