W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się w piątek 8 stycznia br. kolejne spotkanie premiera Donalda Tuska z konstytucjonalistami oraz przedstawicielami konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość”. Efektem konsultacji są rekomendacje, dotyczące zmian w konstytucji, które znajdą się w przygotowywanym raporcie. Raport ma być przekazany marszałkowi Sejmu oraz parlamentarzystom.

Po spotkaniu premier Donald Tusk powiedział, że przeprowadzona debata daje realną szansę poprawienia polskiej konstytucji. - To, co jest wspólną rekomendacją służy w dużej mierze usprawnieniu władzy w Polsce, także poprzez ograniczenie zbędnych pól konfliktu -mówił szef rządu.   

Donald Tusk poinformował, że przyjął do wiadomości argumenty wielu uczestników debaty dotyczące budzącego kontrowersje postulatu zmiany trybu wyboru prezydenta RP. - Uznałem jako bardzo ważkie argumenty na rzecz takich zmian w naszej konstytucji, które nie naruszają praw człowieka i obywatela - zaznaczył Donald Tusk. Premier podkreślił także, że intencją przygotowywanych zmian nie jest nowa konstytucja, ale wprowadzenie do niej takich zmian, które mogą Polskę uwolnić od jałowych sporów kompetencyjnych. Za kluczowe, dla poprawy systemu rządzenia, Donald Tusk uznał utrzymanie weta prezydenta, ale słabszego, tzn. o charakterze refleksyjnym. Czyli do odrzucenia weta wystarczy bezwzględna większość głosów. - To oznacza, że prezydent utrzymując ten instrument w swoim ręku, możliwość argumentacji na rzecz swoich poglądów wobec opinii publicznej, polityków i wobec parlamentu, równocześnie nie może blokować woli większości parlamentarnej, która stanowi prawo – dodał szef rządu. Druga kwestia uznana za kluczową przez premiera dotyczy kompetencji w dziedzinie polityki zagranicznej.   

W spotkaniu w KPRM uczestniczyli minister - członek Rady Ministrów Michał Boni, prezes Rządowego Centrum Legislacji Maciej Berek, członek zespołu Doradców Strategicznych PRM Lidia Kołucka-Żuk, sędzia Jerzy Stępień, prof. Wiktor Osiatyński, prof. Jerzy Ciemniewski, prof. Stanisław Piątek, prof. Krzysztof Skotnicki, dr Ryszard Balicki, dr Jerzy Ciapała, dr Wojciech Orłowski.