Jak poinformowało biuro prasowe resortu, wizyta miała związek z przygotowaniami do polskiej prezydencji w Unii Europejskiej.
W trakcie rozmowy z ministrem Catalinem Marianem, polski minister przedstawił swojemu rumuńskiemu odpowiednikowi przygotowane w resorcie sprawiedliwości priorytety na czas Prezydencji, dotyczące wymiaru sprawiedliwości. Wiele miejsca poświęcono kwestiom dziedziczenia.
- Polska prezydencja będzie dążyć do m.in. zakończenia trwających w Radzie UE prac nad projektem rozporządzenia w sprawie dziedziczenia i Europejskiego Certyfikatu Spadkowego. Przyjęcie tego rozporządzenia regulującego kwestię dziedziczenia, niezwykle uprości postępowania spadkowe, w ramach którego zawarty jest jakiś element zagraniczny, np. spadkodawca zmarł za granicą lub zostawił część swojego majątku w innym państwie – powiedział w trakcie spotkania minister Krzysztof Kwiatkowski. - Dzięki temu rozporządzeniu m.in. polscy spadkobiercy, którzy odziedziczą np. nieruchomość w Niemczech, nie będą musieli tak jak to jest obecnie przeprowadzać dwóch odrębnych postępowań spadkowych w dwóch różnych państwach. Orzeczenie spadkowe jednego państwa będzie bez nadmiernych przeszkód uznawane w drugim państwie. Instrument ten będzie w przyszłości odgrywał ogromną rolę ze względu na ruch osobowy m.in. polskich obywateli do innych państw członkowskich – dodał.
Ministrowie dyskutowali także o Europejskim Nakazie Ochrony oraz kolejnym polskim priorytecie na czas Prezydencji – pomocy ofiarom przestępstw. - Liczymy na poparcie naszych rumuńskich partnerów zarówno w kontekście Europejskiego Nakazu Ochrony, jak i wzmocnienia praw ofiar przestępstw – powiedział po spotkaniu minister Krzysztof Kwiatkowski. – Nasze stanowiska w tych kwestiach są bardzo zbliżone – dodał.
W ramach przygotowań do polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w czwartek Krzysztof Kwiatkowski spotka się z minister sprawiedliwości Republiki Bułgarii – Margaritą Popową.