Według kwestionowanej regulacji twórca, którego dzieło zostało bezprawnie wykorzystane, może żądać jako naprawienia szkody trzykrotności wynagrodzenia, jakie dostałby, gdyby udzielił licencji. Od osoby, która naruszyła prawo autorskie nieświadomie, twórca może żądać dwukrotności wynagrodzenia. Tymczasem zgodnie z kodeksem cywilnym musi ona tylko wyrównać poniesioną przez twórcę szkodę. Więcej: Dziennik Gazeta Prawna>>>