Jarosław Grzywiński to prawnik z Warszawy, w styczniu ubiegłego roku powołany w skład Rady Giełdy jako jej niezależny członek. Teraz pwierzono mu tymczasowe pełnienie obowiązków prezesa Giełdy Papierów Wartościowych.

Grzywiński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Bayreuth. Jest radcą prawnym, prowadzi kancelarię w Warszawie i zajmuje się zagadnieniami związanymi z prawem spółek handlowych i papierów wartościowych.

W poniedziałek GPW poinformowała, że z funkcji prezesa zarządu giełdy, z powodów osobistych, zrezygnował Rafał Antczak, który na szefa Giełdy został powołany na początku tego roku. Antczak miał zastąpić Małgorzatę Zaleską, którą wcześniej walne zgromadzenie akcjonariuszy odwołało z pełnionej przez nią - od stycznia 2016 roku - funkcji.
GPW podała, że uchwała o powołaniu Antczaka na prezesa nie weszła w życie, z uwagi na brak decyzji Komisji Nadzoru Finansowego.