Andrzej Jakubiak ma 52 lata, ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, jest radcą prawnym. Od października 1982 r. do stycznia 1991 r. pracował w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej.
Od lutego 1991 r. do 17 grudnia 2006 pracował w Centrali Narodowego Banku Polskiego. Od sierpnia 1992 r. był doradca prezesa NBP w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego (GINB). W grudniu 1993 r. został zastępcą dyrektora GINB. Odpowiadał za rozwiązywanie sytuacji banków znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji.
W lutym Andrzej Jakubiak 1998 r. został dyrektorem Departamentu Prawnego NBP. Od lutego 1998 r. do grudnia 2006 r. był też członkiem zarządu Narodowego Banku Polskiego. Po odejściu z NBP, od grudnia 2006 r. był wiceprezydentem Warszawy, w jego gestii znalazła się działalność gospodarcza i zezwolenia, geodezja i kataster, gospodarka nieruchomościami oraz polityka lokalowa.Kandydaturę chwali na łamach Dziennika Gazeta Prawna członek Rady Gospodarczej przy premierze Bogusław Grabowski, który sam był wymieniany jako kandydat na szefa KNF. Grabowski współpracował z Jakubiakiem jako członek Rady Polityki Pieniężnej. – To świetny prawnik, który zna się na wszystkich zagadnieniach dotyczących nadzoru i regulacji w sektorze bankowym. Przynosi ze sobą świetną znajomość banku centralnego, a usprawnienie współpracy z NBP będzie miało olbrzymie znaczenie w przypadku nasilenia się zjawisk kryzysowych – mówi Grabowski.