19 maja 2017 r. strony zawarły ugodę rozliczającą wzajemne roszczenia związane z realizacją autostrady A2, które to porozumienie kończy trwające pomiędzy stronami postępowania sądowe. Ugoda pomiędzy GDDKiA oraz COVEC jest niezwykle ważnym wydarzeniem nie tylko dla obu podmiotów, ale także dla całego sektora infrastruktury drogowej.

Dr Joanna Łagowska doradza spółce COVEC od sześciu lat. Kieruje ona zespołem prawników, w skład którego wchodzą Dawid Rapkiewicz, Senior Associate i Michał Szumbarski, Associate, którzy aktywnie uczestniczyli w rozmowach stron oraz Joanna Gąsowski, Senior Associate i Łukasz Gembiś, Associate.

"Reprezentowaliśmy COVEC od samego początku na każdym etapie sporu, czyli w postępowaniu sądowym z udziałem GDDKIA, w negocjacjach oraz na etapie zawierania i wykonywania ugody. Cieszymy się, że mogliśmy wspierać naszego klienta i przyczynić się do wspólnego wypracowania warunków ugody. Udało nam się w tym czasie zbudować trwałe relacje oparte na zaufaniu i dużej otwartości. Jesteśmy dumni, że możemy być częścią tego historycznego sukcesu, który niewątpliwie pozytywnie wpłynie na przyszłość sektora infrastruktury w Polsce" - powiedziała Joanna Łagowska.

Chińskie konsorcjum COVEC wygrało pod koniec 2009 r. przetarg na budowę autostrady A2 umożliwiającą przejazd kibicom piłki nożnej na EURO 2012, którego gospodarzem Polska była po raz pierwszy. Prace nie zostały dokończone i strony weszły w spory, a wartość wzajemnych roszczeń stron przekraczała miliard złotych. COVEC był pierwszą chińską spółką, która wygrała przetarg na budowę autostrady w Europie i realizacja projektu przez konsorcjum była przedmiotem zainteresowania rynków nie tylko w Polsce, ale też w Europie. Spór pomiędzy konsorcjum COVEC a GDDKiA był cierniem w relacjach polsko-chińskich, a zawarta ugoda usunęła tę przeszkodę. Cieszymy się, że kancelaria K&L Gates mogła być częścią tego sukcesu. 

Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych. Komentarz
Patrycja Antoniak, Maksymilian Cherka, Filip Elżanowski, Krzysztof Andrzej Wąsowski
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł