Jak informuje kancelaria, kompendium dotyczy polskiego prawa umów, którego zamierzeniem jest nakreślenie ram tego prawa piórem prawników praktyków oraz wskazanie aktualnego stanu doktryny prawniczej. W opracowaniu przytoczone zostały fragmenty wypowiedzi doktryny i orzecznictwa polskiego Sądu Najwyższego.

W zespole autorów z kancelarii Taylor Wessing znaleźli się:  dr Ewelina Stobiecka, Przemysław Walasek, Krystian Stanasiuk, Sylwester Żydowicz Paulina Cieślak, Marcin Przybysz oraz Katarzyna Kochanowska.

Publikacja napisana została przez prawników-praktyków, działających w otoczeniu międzynarodowym, dzięki temu wyróżnia się pragmatycznym ujęciem tematu tak, aby umożliwić czytelnikowi dokonanie własnej analizy prawno-porównawczej, niewątpliwie istotnej w przypadku praktyków lub też teoretyków innych reżimów prawnych.
Autorzy opracowania bazując na własnych doświadczeniach zawodowych oraz wiedzy wynikającej ze studiów prawniczych odbywanych także za granicą, starali się tak przedstawiać opracowywane przez siebie bloki tematyczne, aby uwypuklić cechy charakterystyczne dla polskiego systemu prawnego.

Dzięki przyjętej metodzie opracowania, książka adresowana jest zarówno do prawników praktyków,  jak i akademików zajmujących się studiami prawno-porównawczymi.
Przygotowana przez ekspertów Taylor Wessing w Warszawie publikacja jest częścią serii wydawniczej prawa umów różnych reżimów prawnych w Europie i na świecie.