Jak poinformowano, projekt został zakończony w połowie czerwca 2018 r., a zamknięcie transakcji było poprzedzone prawie rocznym okresem negocjacji dokumentacji transakcyjnej oraz uzyskiwaniem wymaganych zgód korporacyjnych po stronie nabywcy, który jest spółką notowaną na giełdzie w Hong Kongu z dominującym kapitałem państwowym.
Według KPMG nabycie Grupy Appol jest prawdopodobnie pierwszą akwizycją na rynku spożywczym zrealizowaną przez inwestora z Państwa Środka w Polsce.

Rolą doradców KPMG z zespołu Deal Advisory było kompleksowe doradztwo transakcyjne, wliczając: organizację konkurencyjnego procesu sprzedaży, przygotowanie materiałów marketingowych, identyfikację oraz kontakt z potencjalnymi inwestorami, koordynację badania due diligence (w ramach virtual data room), wsparcie podczas prezentacji zarządu oraz w trakcie procesu negocjacji, aż do podpisania umowy sprzedaży akcji i zamknięcia transakcji. Zespołowi doradców finansowych przewodził Piotr Grauer, dyrektor w zespole fuzji i przejęć w grupie Deal Advisory wspierany przez Joannę Reichel-Kluczko, Aleksandrę Mastalerz i Kamila Wróblewskiego.
Ze względu na kompleksowy i międzynarodowy charakter transakcji nad jej prawidłowym przebiegiem czuwali także doradcy podatkowi KPMG pod kierownictwem Mariusza Szlachty, radcy prawnego i partnera w KPMG. W skład zespołu wchodził Paweł Podsiedlik, doradca podatkowy oraz zespół prawników i ekonomistów z działu doradztwa podatkowego w KPMG.

Rolą prawników z kancelarii prawnej D.Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce było zapewnienie kompleksowego doradztwa prawnego, obejmującego opracowanie oraz negocjowanie wszystkich dokumentów transakcyjnych. Zespołowi prawnemu przewodzili Tadeusz Jacek Dudziński, radca prawny oraz Tomasz Kamiński, radca prawny wspierani przez Kacpra Kurowskiego, aplikanta radcowskiego oraz innych prawników z działu M&A, Corporate i Real Estate.