Na rekomendowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości portalu znajdują się także informacje o m.in. projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte powodzią.  Przeczytać może tam również informacje na temat projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja 2010 r.
Osoby pokrzywdzone powodzią znajdą tam także informacje o zasadach uzyskiwania zwolnienia od kosztów sądowych w sprawach cywilnych (np. o odszkodowanie) przez osobę fizyczną.

MS przypominamy też, że od piątku 28 maja br. trwa zorganizowana z inicjatywy ministra sprawiedliwości – Krzysztofa Kwiatkowskiego akcja udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla powodzian. Wskazani przez Naczelną Radę Adwokacką oraz Krajową Radę Radców Prawnych specjaliści prawa cywilnego i administracyjnego przez cały weekend (sobota-niedziela w godz. 10-15) nieodpłatnie doradzać będą osobom poszkodowanym w wyniku powodzi.
Wszyscy chętni do uzyskania porady powinni zgłaszać się do afiliowanych przy Ministerstwie Sprawiedliwości Ośrodków Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W razie potrzeby będą tam także mogli liczyć na bezpłatną pomoc psychologa.
W przypadku niemożności dotarcia do Ośrodków osób bezpośrednio dotkniętych skutkami powodzi, specjaliści doradzą ich bliskim.
Dyżury adwokatów, radców prawnych i psychologów będą pełnione w Ośrodkach na terenie województw dotkniętych żywiołem, tj.: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego.
Prawnicy będą także dyżurować w Okręgowych Izbach Radców Prawnych oraz Okręgowych Radach Adwokackich. O szczegółach tej pomocy informują poszczególne samorządy prawnicze.
Więcej >>> www.pokrzywdzeni.gov.pl.