Niezbędna pomoc prawna dotyczyć będzie m.in. postępowań spadkowych oraz wynikających z nich postępowań cywilnych, w tym o wpisy do ksiąg wieczystych oraz postępowań administracyjnych i podatkowych, w tym tych związanych z ujawnianiem praw do spadku. Bezpłatna pomoc prawna dotyczyć będzie także uzyskania wszelkich świadczeń wynikających z ubezpieczenia społecznego oraz poświadczenia dziedziczenia.
Porozumienie w tej sprawie między ministrem a przedstawicielami Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Krajowej Rady Notarialnej zostanie najprawdopodobniej podpisane już w najbliższy wtorek 27 kwietnia br. Porozumienie regulować będzie m.in. zakres udzielanych porad oraz sposób świadczenia tych usług.